Ander werk

wasmodel, af te gieten in brons of ander metaal